Εισαγωγικό DVD

Ακολούθουν 8 σελίδες/οθόνες (θεματική ενότητα Ιστορία – Κνωσός – Γραφές) από το DVD με τον τίτλο: «Ηράκλειο, μια πόλη μια ιστορία» που δημιουργήθηκε από τον Δήμο Ηρακλείου σε συνεργασία με το Εργαστήριο Πολυμέσων του Πανεπιστήμιου Κρήτης. Το DVD κατέκτησε το πρώτο βραβείο πολιτισμού στον ελληνικό διαγωνισμό MOBIUS 2005, εκπροσωπώντας την χωρά μας στον αντίστοιχο διεθνή διαγωνισμό. 

Η συμβολή του συγγραφέα αφορά σε μια πολύ καλή «πολυμεσική» προσέγγιση και εισαγωγή στις γραφές και γλώσσες της μινωικής και μυκηναϊκής Κρήτης, ενώ παράλληλα η δημιουργία της παρούσας ιστοσελίδας, μετά από την απόκτηση της διδακτορικής διατριβής του από το Τμήμα Γλωσσολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών, αποτέλεσαν το κίνητρο για την δημιουργία της παρούσας ιστοσελίδας. Στόχος είναι η διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας για την μινωική γλώσσα.

Προεπισκόπηση του DVD

Δήμος Ηρακλείου

Δήμος Μαλίων